Polityka cookies

Polityka cookies strony efacet.pl

Niniejsze przepisy określają przechowywanie i dostęp do informacji na urządzeniach Klienta za pomocą plików cookies, służących realizacji usług żądanych przez Klienta i świadczonych drogą elektroniczną przez Administratora za pośrednictwem strony www.efacet.pl

 1. Słownik pojęć
 2. Administrator - oznacza Spółkę ELLSTONE Sp. Z o.o. z siedzibą w Częstochowie ul. Św. Rocha 230A 42-221 Częstochowa NIP: 9492194723; REGON: 243305100,KRS 0000467934 które świadczy usługi drogą elektroniczną oraz przechowuje i uzyskuje dostęp do informacji w urządzeniach Klienta za pośrednictwem strony efacet.pl, jak również który jest właścicielem portalu efacet.pl
 3. Cookies - oznacza dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane w urządzeniach, za pośrednictwem których Klient korzysta ze Sklepu Internetowego.
 4. Cookies Administratora / Cookies Własne - oznacza dane informatyczne zapisywane i przechowywane przez Administratora, związane ze świadczeniem przez niego usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
 5. Cookies Zewnętrzne - oznacza Cookies zamieszczane przez partnerów Administratora, za pośrednictwem strony internetowej Sklepu Internetowego
 6. Sklep Internetowy - oznacza stronę internetową, pod którą Administrator prowadzi sklep internetowy, działający w domenie efacet.pl
 7. Urządzenie - oznacza elektroniczne urządzenie, za pośrednictwem którego Klient uzyskuje dostęp do Sklepu Internetowego.
 8. Klient - oznacza podmiot, na rzecz którego, zgodnie z właściwym regulaminem i obowiązującymi przepisami prawa, mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa o świadczenie takich usług.
 9. Rodzaje wykorzystywanych Cookies
 10. Stosowane przez Administratora Cookies są bezpieczne dla Urządzenia Klienta. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do Urządzeń Klientów wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Klienta i dostosować Sklep internetowy indywidualnie dla każdego Klienta. Cookies zazwyczaj zawierają informacje na temat nazwy domeny, z której pochodzą, czasu przechowywania ich na Urządzeniu oraz przypisaną wartość.
 11. Administrator wykorzystuje dwa typy plików Cookies:
 12. Cookies sesyjne: po zakończeniu sesji danej przeglądarki lub wyłączeniu komputera zapisane informacje są usuwane z pamięci urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z komputerów Klientów.
 13. Cookies trwałe: są przechowywane w pamięci urządzenia końcowego Klienta i pozostają tam do momentu ich skasowania lub wygaśnięcia. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z komputera Klientów.
 14. Klient ma możliwość ograniczenia, a nawet wyłączenia dostępu plików Cookies do swojego Urządzenia. W takim przypadku korzystanie ze Sklepu Internetowego będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików Cookies.

III. Cele w jakich wykorzystywane są Cookies

Administrator wykorzystuje Cookies Własne w następujących celach:

 1. Konfiguracji Sklepu Internetowego tj.
 2. dostosowania zawartości Sklepu Internetowego do preferencji Klienta oraz optymalizacji korzystania ze Sklepu internetowego;
 3. rozpoznania urządzenia Klienta Sklepu Internetowego oraz jego lokalizację i odpowiednio wyświetlenia Sklepu Internetowego, dostosowanego do jego indywidualnych potrzeb;
 4. zapamiętania ustawień wybranych przez Klienta i personalizacji jego interfejsu, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Klient;
 5. zapamiętania historii odwiedzonych podstron w Sklepie Internetowym w celu rekomendacji treści,
 6. rozmiaru czcionki, wyglądu Sklepu Internetowego
 7. Uwierzytelnienie Klienta w Sklepie Internetowym i zapewnienia sesji Klienta w Sklepie Internetowym tj.
 8. utrzymania sesji Klienta Sklepu Internetowego (po zalogowaniu), dzięki której nie musi on na każdej podstronie Sklepu Internetowego ponownie wpisywać loginu i hasła;
 9. poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Sklepu Internetowego, umożliwiając w szczególności weryfikację autentyczności sesji przeglądarki;
 10. optymalizacji i zwiększenia wydajności usług świadczonych przez Administratora;
 11. Realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności Sklepu Internetowego t.j.
 12. dostosowania zawartości Sklepu Internetowego do preferencji Klienta oraz optymalizacji korzystania ze Sklepu Internetowego. W szczególności pliki te pozwalają rozpoznać podstawowe parametry Urządzenia Klienta i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
 13. Zapamiętania Klienta tj.
 14. poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Sklepu Internetowego, umożliwiając w szczególności dostosowanie dostarczanych informacji do Klienta z uwzględnieniem jego lokalizacji.
 15. Analiz i badań oraz audytu oglądalności tj.
 16. tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Klienci korzystają ze Sklepów Internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
 17. Zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności Sklepu Internetowego tj.
 18. przetwarzania określonych informacji adekwatnie do celu, dla którego zostały zebrane.

Możliwości określenia warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu przez Cookies

1.    Klient może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez te pliki do Urządzenia. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Klient może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików Cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o każdorazowym zamieszczeniu Cookies na Urządzeniu Klienta. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików Cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

 1. Klient może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.
 2. Ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Sklepu Internetowego.
 3. Jak wyłączyć Cookies w swojej przeglądarce?

Sposób wyłączenia obsługi plików Cookies w poszczególnych przeglądarkach można znaleźć w ustawieniach przeglądarki. W przypadku problemów sprawdź opcję pomocy swojej przeglądarki.

Kontakt do Administratora danych:

Kontakt do Administratora Danych: ELLSTONE Sp. Z o.o. z siedzibą w Częstochowie ul. Św. Rocha 230A 42-221 Częstochowa NIP: 9492194723; REGON: 243305100,KRS 0000467934 W razie jakichkolwiek pytań w zakresie polityki prywatności lub ochrony danych osobowych prosimy o kontakt z Administratorem Danych pod adresem: kontakt@efacet.pl